2kk ve Strašnicích - změna dispozic s důrazem na nízkou cenu

Při akci v bytě 2kk byl nejvetší důraz kladem na nízkou cenu realizace. Byla provedena změna dispozic, kdy na místo původní kuchyně byla přesunuta koupelna, a prostor pro kuchyň byl vytvořen v prostoru bývalého bytového jádra. Výhodou je stejný přístup ke kuchyni z obou vytvořených pokojů. (některé dokončovací práce si zákazník prováděl vlastními silami). Ve fotogalerii je přiložen pracovní nákres bytu v nových dispozicích.

2kk ve Strašnicích - změna dispozic s důrazem na nízkou cenu